Skip to content

这个专属SEN学生的平台,用来推荐更多校外SEN活动给SEN学生。 SEN学生有机会在丰富的大学生活中充实自己,并从其他校外组织中开拓自己的眼界。

相片

活动名称

报名截止日期

N/A

2022年2月23日

2022年1月17日

N/A

human decoration human decoration human decoration human decoration
human decoration human decoration human decoration human decoration human decoration